Revisjonsplikt for NUF eller ikke?

Hva slags bedriftsform skal du velge? Hvilke plikter har du overfor myndighetene? Hvordan fungerer regnskapsføring? Alle bedriftsrelaterte emner tas opp her.

Revisjonsplikt for NUF eller ikke?

Innlegg Henrik » 30 Apr 2009, 08:01

Hva mener du om at EU-landene opphever revisjonsplikten for små aksjeselskaper, mens et norsk utvalg som skulle ta stilling til spørsmålet om revisjonsplikt for små aksjeselskaper og NUF (norskregistrert utenlandsk foretak), mener det er på sin plass å videreføre revisjonsplikten på de små aksjeselskapene og samtidig innføre den på NUF-selskapene?

Det er liten vits å spørre hva jeg mener, da jeg forfekter mitt (og mange bransjeforeningers) syn på saken, i artikkelen om revisjonsplikt for NUF eller ei.

Hva mener du?
Favoriser og Del
Brukerens avatar
Henrik
grunnlegger
grunnlegger
Innlegg: 91

Re: Revisjonsplikt for NUF eller ikke?

Innlegg Einar » 30 Apr 2009, 12:53

Jeg mener at spørsmålet egentlig er helt feil, det burde heller vært: "Må folk virkelig bruke smutthullet NUF fordi staten tyner små firma???". Om vi ikke hadde hatt revisjonsplikt og 100k egenkapital på små AS hadde vi sluppet hele dette tullet.

Jeg driver eget foretak, og det er hardt nok å starte på bar bakke å betale mange titusener til regnskapskontor, for så å betale titusener til et revisjonsfirma for å sjekke at regnskapskontoret ikke har gjort noen feil.
Gjest
Einar

Re: Revisjonsplikt for NUF eller ikke?

Innlegg Jens ove » 30 Apr 2009, 13:09

Jeg er både enig og uening med einar her.

Enig i at staten skulle gjort det enklere for grundere med hensyn til oppstartskostnader på et personlig selskap. Grunnen til at det etableres mange NUF foretak er vel fordi man slipper å risikere hus og hjem hvis et personlig selskap går dunken.

Uenig i at NUF betegnes som et smutthull, ifølge EØS avtalen har nordmenn lov til etablere firma inenfor Eøs, akkurat som en utlending kan etablere firma i Norge. Dvs at NUF er lovlig.
.
Gjest
Jens ove

Revisjonsplikt for NUF og små AS

Innlegg Henrik » 30 Apr 2009, 20:40

Einar, jeg er helt enig med deg. Spørsmålet du stiller er bedre, og jeg støtter det du sier om at revisjonsplikten og kravet til egenkapital for aksjeselskaper bør fjernes, slik at man unngår NUF-selskapene i samme grad som nå.

Ikke fordi NUF-selskapene er noe dårligere, men fordi selskapsformen innebærer unødvendig risiko for de fleste. Vi har jo hørt historier om useriøse selgere av NUF-er har vanskjøtt forpliktelsene sine, og gründerne har fått en bot i postkassa.

Her har vi en situasjon der grupper med særinteresser (feks revisorene) prøver å bruke staten for å gro sin egen lommebok. Det hele er maskert av hensyn til interessententene i regnskapet og statens kontrollbehov. Men sannheten er at veldig mange små AS (og NUF-er) har få interessenter.

De fleste starter ikke opp for å svindle staten, men for å skape verdier og stå friere. For dette mistenkeliggjøres de, for idéalet i Norge er arbeidstakeren, ikke gründeren som ga ham arbeid og podukter han kunne kjøpe.

Videre blir det enklere og enklere å føre regnskap. Driver bedriften med mange transaksjoner av samme art, så blir regnskapsføringen etterhvert ren rutine. Skulle man møte på utfordringer, så kan man kan enten leie en regnskapsfører eller ringe det offentlige for å spørre.


Norge, landet som straffer gründerne
Det er to ting som irriterer meg (mer enn vanlig) med norsk nærings- og skattepolitikk.

  1. Formueskatten
  2. Skatt på utbytte

Formueskatten krever at mange gründere som eier aksjer (i egne selskaper) må ta opp lån, for å betale formueskatten. Dette gjør de, fordi de ikke kan ta ut utbytte av bedriften, på tross av at det er verdisettingen av selskapet som danner grunnlaget for formuebeskatningen.

Tar man ut utbytte av bedriften, så blir den mindre likvid, og har mindre penger å bruke på utvikling så den kan møte konkurranse fra andre land. Formueskatten er en særnorsk avgift, og den er direkte ødeleggende for norsk næringsliv!

Sjekk dette innslaget fra NRK-nyhetene.


Skatt på utbytte er også svært ødeleggende. Hvis du plasserer sparepengene dine på høyrente-konto, så betaler du 28% kapitalskatt på rentene.

Investerer du i (eller eier) aksjer vil selskapet først skatte 28% av overskuddet og deretter må du betale 28% kapitalskatt av utbyttet. Dette gir en marginalskatt på 48,16%(!) for penger som tas ut av selskapet til privat forbruk!

Med slik beskatning vil aksjonærene ofte ha større utbytter, fordi folk naturlig nok ønsker å tjene litt på investeringene sine. Større utbytter gir bedrifter dårligere likviditet og får dem til å ta større risiko. Det er ikke tjenelig i det lange løp.
Brukerens avatar
Henrik
grunnlegger
grunnlegger
Innlegg: 91

Re: Revisjonsplikt for NUF eller ikke?

Innlegg Håvard » 13 Sep 2009, 15:14

Jeg syns egentlig at regjerningen møter seg selv i døra, på den ene siden så ønsker de å bruke mer penger på innovasjon og på den andre siden så vil de ikke gjøre noe med de vanskelige rammevilkårene for Grundere.

Enn om regjeringen hadde brukt noen millioner på å skaffet en foretaksform i Norge som gir samme rettigheter og fordeler som NUF, men hvor man hadde sluppet kravet om kr 100 000,- i startkapital for aksjeselskaper.

7 av 10 enk gir opp innen 3 år, eller går faktisk konkurs. Konkursen rammer da både hus, bil og ekteskap. Dette er vel ikke hva jeg kaller god innovasjon!


Sist flyttet til topp av drupal den 13 Sep 2009, 15:14
Gjest
Håvard


Gå til Bedrift og Myndighetercron